ילדה בועטת בכדור

ילדה משחקת בכדור רגל ובועטת חזק בכדור.