בעיטה בכדור

שחקן כדור רגל בדיוק ברגע הבעיטה החזקה בכדור.