קאובוי עושה לאסו

קאובוי במערב הפרוע עושה לאסו עם החבל.