שדון ואוצר

אז אם אוצר יש? מה עוד נמצא שם? שדון חביב ביותר!