בראש השנה תוקעים בשופר

דף צביעה של רב בבית הכנסת תוקע בשופר בראש השנה.