דפי צביעה ראש השנה - שופר

השופר - סמל יהודי בחג ראש השנה, מצוות תקיעת השופר שענו מקיימים בראש השנה.