תקיעת שופר

בראש השנה אפשר ללכת לבית הכנסת ולשמוע את תקיעת השופר.