ילדה מכושפת למכשפה

דף צביעה לפורים - ילדה מחופשת למכשפה צעירה.