מכשפה מפחידה

מכשפה מפחידה וזקנה בדף צביעה לילדים.