מבוך ממש מסובך וגדול

מבוך גדול מאוד ומאוד קשה, מומלץ להדפיס ולנסות עד שמצליחים.