דפי צביעה אותיות - ק

האות ק מאותיות האלף בית בדפי תרגול לילד.