טימון ופומבה ישנים

טימון ופומבה עלו לתפוס תנומה קלה.