בת הים הקטנה מתאפרת

בת הים הקטנה מתאפרת מול מראה מתחת לים.