בת הים הקטנה תיבת האוצר

בת הים הקטנה אוכלת מתיבת אוצר במעמקי הים.