טרזן משחק עם קוף

טרזן משחק עם הקוף שגידלה אותו כאימו.