שלגיה והנסיך

שלגיה והנסיך שאציל אותה בסיפור הילדים.