מיקי מפורסם בעיתון

אשתו של מיקי מחזיקה עיתון שבו כתוב "מיקי מאוס - מס' 1".