גופי וחברים

גופי בדף צביעה עם מיקי מאוס ודולנד דאק.