גופי בייסבול

גופי הלך לשחק בייסבול בואו לצייר אותו עם המחבט.