סינדרלה המנקה

סינדרלה באיך שהייתה לבושה שהיית מנקה בבית.