קפטן הוק - משקפת

קפטן הוק על הסיפון מסתכל במשקפת.