נוסעים בכבאית

סמי הכבאי וכבאים נוספים נוסעים אל השרפה בכבאית האדומה.