ייצור בין העצים

אחד מהיצורים בן 10 ביער בין העצים